main.css
0
ارائههایخاص

ارائه های خاص

در کنار شرایط پایه تجارت برای حسابهای گروه Eurica و Standard، InstaForex، یک سری موارد خاص را ارائه می کند که بیانگر تغییر یک شرط یا شرط دیگر تجاری می باشد که روش شخصی تری را برای هر مشتری فراهم می سازد. این سیستم، پیشنهاددهی به مشتریان در مورد آنچه را که دقیقا بر اساس برتریها و نیازهایشان به هنگام کار با یک حساب تجاری نیاز دارند، میسر می سازد.

یک مشتری می تواند هر ارائه خاص را هم به هنگام افتتاح حساب تجاری و هم به هنگام عملیاتی کردن حسابهای تجاری موجود، بکار ببرد. پس از انتخاب مرجع مناسب در لیست خدمات ارائه شده ذیل، می توانید اطلاعات بیشتری را برای هر کدام از آنها مرور کنید و یک درخواست برای یک حساب تجاری موجود، تسلیم کنید.

حسابهای USD, EUR, RUR و

برای محافظت از سرمایه خود در برابر خطر سقوط بورس دلار آمریکا، می توانید یک حساب به یک ارز دیگر باز کنید که شامل gold و فرانک سویس می شود. حسابهای یک ارز - غیر از دلار آمریکا - وزن خود را همراه با بیشتر شدن ارز حساب موجود، افزایش می دهند. >> More...

حسابهای بدون swap

خدمات حساب بدون swap برای تاجرانی است که از سیستم های تجاری استفاده می کنند که تاثیر swap را لحاظ نمی کنند یا مشتریانی که نمی توانند از swap، به خاطر باورهای مذهبی استفاده کنند. این امر، تعیین کننده نام دوم این نوع حساب است: "حسابهای اسلامی". در انتقال به سیستم بدون swap، تمام شرایط تجاری باقیمانده از حسابهای نوع Standard و Eurica، مانند قبل باقی می مانند. >> More...

حساب سرمایه گذار

این شرکت، افتتاح حساب را فقط به تاجران ارائه نمی کند بلکه به سرمایه گذاران بازارهای مالی نیز ارائه می کند. با باز کردن یک حساب سرمایه گذار، مشتری فرصتی پیدا می کند تا ارقام خاصی را برای محدوده های حاشیه ای، متقابل و حداکثر و همچنین برای مقادیر معامله بسیار بالا، مشخص کند. تنظیمات دیگر که برای حسابهای سرمایه گذار، فراهم می باشند اجازه می دهند که روابط بین تاجر و سرمایه گذار اداره شوند درجاییکه یک شرکت دلال بعنوان یک گروه مستقل عمل می کند. >> More...

برنامه شراکت VIP

هر کس که در برنامه شراکت InstaForex شرکت کند می تواند درخواست تغییر به برنامه شراکت VIP بدهد که مزایای مهمی نسبت به برنامه های عادی دارد. اینها شامل بدست آوردن دو برابر هزینه ها و بکارگیری شخصی حسابهای شراکت می شود. >> More...

حسابهای VIP - سود از یک امتیاز

برای تاجران حرفه ای که سپرده بیش از 50 هزار دلار دارند InstaForex فرصتی ارائه می کند تا حسابهای VIP را با سودهای کمتر بکار بگیرند. حسابهای VIP همان مفاد و شرایط حسابهای Insta.Standard دارند به استثنای سود. وضعیت بدون swap می تواند به حسابهای VIP وصل شود که مستقل از حساب خدمات VIP کار می کند. >> More...

Download trading terminal Open demo account Open trading account